truyenkieutruyenkieuTruyện Kiều : Ấn bản đặc biệt kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào Nguyễn Du / Nguyễn Du ; Hiệu khảo, chú giải: Ban Văn bản Truyện Kiều - Hội Kiều học Việt Nam ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - Hà Tĩnh : Hội Kiều học Việt Nam; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 464tr. : hình vẽ ; 24cm. - Phụ lục: tr. 432-464

Số ĐKCBM.103113, M.103114, VL.013476