Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2019" đã bắt đầu khởi động

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 58/BVHTTDL ngày 05/01/2019 về việc tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2019. Thư viện Tp. Đà Nẵng xin thông báo đến toàn thể quý bạn đọc.

Chi tiết về Thông báo - Thể lệ cuộc thi - Mẫu Thông tin dự thi có trong Xem chi tiết