aotuongaotuongNhững ảo tưởng ở nơi làm việc = Myths of work : Những định kiến và giả định sẽ đẩy lùi tổ chức của bạn / Ian Macrae, Adrian Furnham ; Người dịch: Trần Trọng Hải Minh. - Hà Nội : Công ty Thương mại và dịch vụ Văn hóa Hải Đăng : Lao động, 2018. - 291tr. ; 21cm

Số ĐKCBVV.078167, M.120002, M.120003