dochaidochaiĂn gì cho không độc hại : Tạp bút / Pha Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 316tr. : minh hoạ ; 20cm

Giới thiệu những kiến thức, kỹ năng và đưa ra những hướng dẫn tìm hiểu về sức khỏe, môi trường thông qua các câu chuyện thú vị và bổ ích về thực phẩm dinh dưỡng, ăn chay, thực phẩm hữu cơ... nhìn từ góc độ khoa học và thực tiễn đời sống, môi trường

Số ĐKCBM.115369, M.115370, VV.076486