giaucogiaucoGiàu có đâu có khó = Your right to be rich / Napoleon Hill ; Người dịch: Vương Bảo Long. - Hà Nội : Thế giới; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn, 2018. - 266tr. ; 21cm

Giới thiệu 17 nguyên tắc làm giàu thành công: Một thái độ tinh thần tích cực, mục đích rõ ràng, học từ thất bại, sự chủ động, nhiệt huyết, tính cách dễ chịu, kỷ luật tự giác, dự thảo quỹ thời gian và tiền bạc...

Số ĐKCBVV.077798, M.118978, M.118979