noisaonoisaoNói sao cho trẻ nghe lời / Hoa Dương ; Người dịch: Thanh Loan. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin : Công ty TNHH 1 thành viên TM & DV Văn hóa Minh Long, 2015. - 231tr. ; 23cm

Giới thiệu phương pháp giáo dục trẻ em theo phương pháp ám thị nhằm giáo dục trẻ cách tự tin, có trách nhiệm hơn, trẻ tự lực tự cường...

Số ĐKCB : VL.015653, M.114510, M.114511