giaotiepgiaotiepCùng con vượt qua hàng rào giao tiếp / Lê Khanh. - Hà Nội : Công ty Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam : Thế giới, 2019. - 335tr. ; minh họa
Cung cấp những kiến thức, kỹ năng hữu ích giúp các bậc cha mẹ, thầy cô giáo trên bước đường đồng hành với các trẻ em khuyết tật, cùng các em vượt qua những rào cản về giao tiếp, sớm trở lại hoà nhập với cộng đồng: Giao tiếp và phát triển ngôn ngữ, nhận thức về chứng rối loạn phát triển, phát triển giao tiếp để hoà nhập
Số ĐKCB : M.120894, M.120893, VV.078595