xdxdXin được nói thẳng / Hoàng Tụy. - Hà Nội : Thế giới; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2019. - 425tr. : ảnh ; 24cm
Gồm những bài viết của Giáo sư Hoàng Tuỵ đã được đăng trên báo "Tia sáng" trong hơn 20 năm qua về thực trạng phát triển nền khoa học - giáo dục Việt Nam, cùng một số bài đánh giá của các nhà tri thức, bạn bè thân thiết dành cho ông: tiền lương, thật và giả; năm mới, chuyện cũ; phiếm luận về khuyết tật hệ thống...
Số ĐKCBM.121953, M.121954, VL.017112