askqaskqTừ phát hiện áp suất khí quyển đến sự ra đời của tên lửa / Đỗ Bảo Quý, Trương Thục Lĩnh ; Người dịch: Aficio. - Hà Nội : Công ty văn hóa Đinh Tỵ : Thế giới, 2019. - 195tr. : minh họa ; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức)(Nguồn gốc của các phát hiện và phát minh khoa học)
Giới thiệu những phát minh khoa học của nhân loại về máy hơi nước, khí cầu nhiệt, fulton và tàu thuỷ, xe lửa; những thiết kế động cơ, phát minh bảo toàn năng lượng, định luật nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí, động cơ đốt trong, kĩ thuật tên lửa
Số ĐKCB : M.121867, M.121868, VL.017088