kc20kc20Nếu tôi biết được khi còn 20 = What I wish I knew when I was 20 / Tina Seelig ; Người dịch: Hồng Nhật. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 251tr. ; 21cm
Bao gồm những bài học, những câu chuyện nêu lên ý tưởng để tìm cách giải quyết vấn đề, trau dồi kỹ năng kinh doanh, biến thất bại thành chìa khoá của thành công, nắm bắt cơ hội để trở nên xuất sắc
Số ĐKCB : M.123480, M.123481, VV.079546, LC.035415, LC.035416, LC.035417, LC.035418, LC.035419