thanduocthanduocThần dược xanh = Juice over medicine / Ryu Seung - Sun ; Người dịch: Nguyệt Minh. - Hà Nội : Công ty Sách Thái Hà : Công Thương, 2019. - 355tr. : hình ảnh ; 24cm
Là một bác sĩ đặc biệt quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng, tác giả chú trọng tới việc bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, để làm được điều đó, một trong những cách đơn giản mà hiệu quả là sử dụng nước rau quả. Cuốn sách giải thích về 15 vấn đề phổ biến đối với sức khỏe. Giới thiệu các thảo dược phù hợp để giải quyết vấn đề, cách pha chế nước rau quả từ các nguyên liệu này theo lịch trình 4 tuần, đồng thời lên kế hoạch cụ thể chuẩn bị cho tuần mới ngay từ cuối tuần trước.
Số ĐKCB : M.123016, M.123017, VL.017329