kynangnvkynangnvKỹ năng nghiệp vụ thu hồi công nợ : Quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ, thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu / Tuyển chọn, hệ thống: Nguyễn Hữu Đại. - Hà Nội : Lao động, 2017. - 399tr. : hình vẽ, bảng ; 28cm
Trình bày một số vấn đề liên quan đến nợ xấu và thu hồi nợ của doanh nghiệp; phương pháp và kỹ năng thu hồi nợ; thu hồi công nợ của ngân hàng,...
Số ĐKCB : M.113443, VL.015061