Hưởng ứng ngày lương thực thế giới 16/10, sáng nay tại góc Ngân hàng thế giới thuộc Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng đã tổ chức buổi tọa đàm 'Khan hiếm lương thực và vệ sinh an toàn thực phẩm' với sự tham gia của hơn 50 bạn đọc của Thư viện.

 Hưởng ứng ngày lương thực thế giới 16/10, sáng nay tại góc Ngân hàng thế giới thuộc Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng đã tổ chức buổi tọa đàm 'Khan hiếm lương thực và vệ sinh an toàn thực phẩm' với sự tham gia của hơn 50 bạn đọc của Thư viện.

Tại buổi nói chuyện này bạn đọc được thông tin về các số liệu về nguồn lương thực trên thế giới và cũng như vấn đề khan hiếm lương thực, bạn đọc được đặt câu hỏi và các diễn giả trả lời các câu hỏi về vấn đề lương thực và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Buổi tọa đàm đã mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin rất bổ ích.

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm

Tin và ảnh: Thư viện Đà Nẵng