Chiều ngày 13 tháng 5 Tại trung tâm học liệu Thái Nguyên đã diễn ra cuộc họp thường niên của các góc PIC tại các trung tâm Thông tin học liệu và thư viện công cộng trên toàn quốc.

Chiều ngày 13 tháng 5 Tại trung tâm học liệu Thái Nguyên đã diễn ra cuộc họp thường niên của các góc PIC tại các trung tâm Thông tin học liệu và thư viện công cộng trên toàn quốc.

Đến dự có bà giám đốc ngân hàng thế giới tại Việt Nam. Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cùng lãnh đạo các Trung tâm học liệu và thư viện công cộng.

Tại cuộc họp thường niên này các góc PIC sẽ cùng nhau trao đổi về thách thức và cơ hội của Thư viện trong thời kỳ kỷ nguyên số. Cùng bàn luận trao đổi, chia sẻ thông tin hoạt động của các góc thông tin. Các cán bộ của các góc thông tin sẽ được trang vị và giới thiệu cách tìm kiếm thông tin trên google, tập huấn sử dụng và cài đặt phần mềm thư viện số Dspace.

Thời gian diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 năm 2012

Tin và ảnh: góc thông tin ngân hàng thế giới Đà Nẵng