Ngày tháng 10 năm 2012 tại Đà Nẵng, Liên chi hội Thư viện Nam Trung bộ và Tây nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác phục vụ bạn đọc và xây dựng CSDL tích hợp toàn liên chi hội

Ngày tháng 10 năm 2012 tại Đà Nẵng, Liên chi hội Thư viện Nam Trung bộ và Tây nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác phục vụ bạn đọc và xây dựng CSDL tích hợp toàn liên chi hội

Đến dự có Ông Nguyễn Hữu Giới vụ phó vụ Thư viện, Ông Trần Quang Thanh phó giám đốc Sở VHTT và DL Đà Nẵng, Đại diện Thư viện quốc gia Việt Nam, Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ 10 thư viện trong liên chi hội

Tại hội nghị lần này có nhiều tham luận nói lên công tác phục vụ bạn đọc, những khó khăn thuận lợi trong công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi, làm sao để bạn đọc đến thư viện nhiều hơn. Các đại biểu cùng nhau góp ý và trao đổi về cách phục vụ của từng thư viện.

Đoàn Chủ tịch hội nghị

Hội nghị cũng bàn và đưa ra phương hướng cho xây dựng csdl thư mục và toàn văn cho toàn liên chi hội, và phấn đấu hoàn thành từ nay đến cuối năm 2013. Hội nghị kết thúc chiều cùng ngày

tin ảnh: Thư viện Đà Nẵng