(Cadn.com.vn) - Ngày 3-1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2011 và triển khai chương trình công tác năm 2012. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2011 và triển khai chương trình công tác năm 2012. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

 Quang cảnh Hội nghị. 

Sau khi nghe các đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp một số ý kiến vào chương trình công tác của Đoàn ĐBQH thành phố trong năm 2012, đồng chí Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh thời gian tới, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi nhận được đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được Đoàn chuyển qua phải giải quyết thấu đáo và báo cáo bằng văn bản về cho Đoàn; năm 2012 cần xác định 2 vấn đề trọng tâm của Đoàn ĐBQH thành phố là giám sát thi hành Luật Đất đai và Luật Thi hành án dân sự... Để nâng cao chất lượng, tính khả thi khi tham gia xây dựng pháp luật, nâng cao tiếng nói của Đoàn ĐBQH thành phố tại các kỳ họp Quốc hội sắp tới, đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH, Sở Tư pháp và các chuyên gia cùng phối hợp nghiên cứu, xây dựng được những ý kiến tinh túy nhất để đóng góp vào dự thảo bổ sung, sửa đổi một số dự án Luật...

Nguyễn Hưng
theo www.cadn.com.vn