Thư viện làm việc từ thứ Hai đến thứ 6 hàng tuần

+ Thời gian:

Buổi Sáng từ: 7h30 đến 11h30

Buổi Chiều từ: 13h30 đến 17h00

+ Lịch phục vụ:

Kể từ ngày 03/4/2017, tại các phòng phục vụ, Thư viện sẽ mở cửa phục vụ bạn đọc theo lịch như sau:

Thời gian: Từ thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần (riêng chiều thứ 6 nghỉ phục vụ để làm công tác nội dịch).

-         Lịch phục vụ cụ thể như sau:

STT TÊN PHÒNG THỜI GIAN MỞ CỬA
1

-         PHÒNG ĐỌC

-         PHÒNG MƯỢN

Phục vụ thông tầm từ  7h30’ đến 20h30’

2

-         PHÒNG THIẾU NHI

Buổi sáng: 7h30’- 11h30’

Buổi chiều: 13h30’-20h30’

3

-         PHÒNG CẤP THẺ

-         PHÒNG BÁO-TẠP CHÍ, PHÒNG TRA CỨU, ĐỊA CHÍ

-         PHÒNG NGOẠI VĂN

-         PHÒNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

 

Buổi sáng: 7h30’- 11h30

Buổi chiều: 13h30’-17h00