Từ ngày: 9/10/2017

Phòng Shub Thư viện khoa học Tổng hợp Đà nẵng chính thức đưa vào hoạt động.

Thư viện thông báo cho toàn thể bạn đọc, các bạn học sinh, sinh viên, các nhóm học tập...

Có thể đăng ký phòng đọc, phòng đa phương tiện tại https://s-hub.vn