Thư viện Đà Nẵng thông báo đến với bạn đọc lịch nghỉ phục vụ từ thứ 6 ngày 29 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2018

Lý do: Tổng kết cơ quan và nghỉ lễ Tết dương lịch 2018

Vậy Thư viện trân trọng kính thông báo cho bạn đọc được biết.