Chiều 31-1, tại cuộc họp do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức về việc thành lập và đưa vào hoạt động “Tủ sách văn học, nghệ thuật Đà Nẵng”, các ngành, đơn vị đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị hữu ích về những giải pháp, cách thực hiện nhằm tập hợp tác phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật của tác giả Quảng Nam, Đà Nẵng hoặc viết về Quảng Nam, Đà Nẵng thành một tủ sách tại Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng để phục vụ bạn đọc và công tác nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa, văn nghệ xứ Quảng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Xuân đề nghị lãnh đạo Thư viện Khoa học tổng hợp tạo không gian riêng cho “Tủ sách văn học, nghệ thuật Đà Nẵng”, chủ động xây dựng kế hoạch số hóa tủ sách để chia sẻ với các thư viện khác trên địa bàn thành phố; Hội Nhà văn thành phố rà soát các tác phẩm còn thiếu để xây dựng kế hoạch sưu tầm, tái bản hoặc đặt hàng xuất bản, trình Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật đưa vào kế hoạch công tác hằng năm, tổ chức các buổi giới thiệu sách, tọa đàm, hội thảo...

NAM BÌNH

theo baodanang.vn

ngày 01/02/2018