Ngày 15/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tọa đàm về các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc khu vực miền Trung tại Khách sạn Công đoàn Thanh Bình Đà Nẵng.

Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu khai mạc Toạ đàm

Tham dự Toạ đàm đại diện lãnh đạo các Cục/Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, các ban ngành tại Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, các thư viện tỉnh thành khu vực miền Trung, thư viện các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học.

Đoàn chủ tịch

Toạ đàm nhằm đánh giá thực trạng văn hoá đọc tại Việt Nam, các hoạt động triển khai thực hiện các tiêu chí phát triển văn hoá đọc ở địa phương. Thông qua các bài tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và mô hình thực hiện các tiêu chí phát triển văn hoá đọc hiệu quả tại các địa phương, Vụ Thư viện xác định các tiêu chí cụ thể phục vụ cho việc xây dựng thí điểm mô hình văn hóa đọc trong các thư viện phù hợp với quy mô từng loại hình thư viện.

Các đại biểu tham gia tham luân

Tọa đàm là tiền đề từng bước cụ thể hoá các giải pháp thực hiện các tiêu chí phát triển văn hoá đọc được đặt ra trong Quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện trao tặng tủ sách cho

các thư viện tham dự Toạ đàm

Tin, ảnh: Đỗ Như Tuấn (Thư viện Đà Nẵng)