yhocyhocTác giảLois N. Magner
Người dịch: Võ Văn Lượng
Lịch sử Y học là cuốn sách nói về nhiều sự đổi thay đã xuất hiện trong lịch sử y học kể từ thập niên 1940 khi Henry E. Sigerist (1891-1957) hô hào cẩn phải có một hướng đi mới trong lĩnh vực này...
Cuốn sách được Nxb Trẻ TPHCM ấn hành năm 2017, dày 754 trang, 15,5 x 23 cm
Kí hiệu kho : VL.014470