phuonghoangphuonghoangTác giảMinh Nguyệt Đang
Là tác giả của trang văn học mạng Tấn Giang, quê ở Thành Đô.
Phượng Hoàng trở về được Nxb Thanh niên ấn hành năm 2017, dày 480 trang, 16 x 24 cm
Kí hiệu kho : VL.015136, M.112384, M.112383