hxhanhxhanNhững bài khảo cứu của giáo sư Hoàng Xuân Hãn : Sách tham khảo / Sưu tập: Tập san Sử Địa ; Ban chủ biên: Nguyễn Thế Anh,...[và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức : Tạp chí Xưa và Nay, 2017. - 563tr. : bảng ; 24cm

Bao gồm những bài khảo cứu của giáo sư Hoàng Xuân Hãn với những tìm tòi, khám phá đặc sắc của tác giả. Tập san đã tập hợp được nhiều trí thức có tinh thần yêu nước và bằng những công trình khoa học của mình, đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về lịch sử, địa lý, văn hóa và phát huy những giá trị đó trong hoạt động của giới sinh viên, trí thức và cuộc sống xã hội vào những năm tháng đấu tranh quyết liệt vì độc lập và thống nhất tổ quốc...

Số ĐKCBM.112239, VL.015093, TL.001303