alibabaalibabaTác giảPorter Erisman
Người dịch: Đỗ Trí Vương
Thông số xuất bản : Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017
Thế giới Alibaba của Jack Ma thuật lại cuộc đời và sự nghiệp thăng trầm của Jack Ma, ghi nhận hoàn cảnh ra đời của đứa con tinh thần Alibaba từ khi còn là ý tưởng chưa được định hình cùng những thành công lẫn khó khăn, thất bại trên con đường đưa Alibaba trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới
Kí hiệu kho : VV.075152, M.112565, M.112566