Trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 và ra mắt Phòng đọc sách phường Hoà Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) do UBND phường Hoà Thọ Tây phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đóng trên địa bàn phường tổ chức. Thư viện Khoa học Tổng hợp trao tặng 01 tủ sách với 150 đầu sách/200 bản (trị giá hơn 8 triệu đồng) cho Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Công đồng Phường Hoà Thọ Tây.

Ông Phạm Hồng Thái – Giám đốc Thư viện trao tặng tủ sách cho Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập cộng đồng phường Hoà Thọ Tây

Với sự hỗ trợ tủ sách hạt nhân của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng và quyên góp của các khu dân cư trên địa bàn phường, đến nay đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một trong phương tiện giúp nhân dân nâng cao dân trí, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí cũng như phục vụ cho nhân dân tìm hiểu về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho người dân tại địa phương.

Tin, ảnh: Đỗ Như Tuấn  (TVĐN)