dinhmenhdinhmenhBản kế hoạch thay đổi định mệnh = Living Forward : Một kế hoạch để ngừng phó mặc và có được cuộc sống bạn hằng mong muốn/ Michael Hyatt, Daniel Harkavy ; Người dịch: Tạ Thanh Hải. - Hà Nội : Thế giới; Công ty Cổ phần sách Alphabooks, 2017. - 267tr. ; 21cm

Nếu bạn cảm thấy mất cân bằng và ý thức rõ rằng tình trjang hiện giờ sẽ không kéo dài lâu; Nếu bạn có một sự nghiệp đang lên nhưng không muốn bỏ mặc các ưu tiên cá nhân;...Nếu câu trả lời là có cho bất kỳ điểm nào trong những điều trên , thì cuốn sách này chắc chắn là dành cho bạn

Số ĐKCBM.109881, M.109880, VV.074311