In bài này
Chuyên mục: Sách mới

visaovisaoVì sao con tôi không thích đến trường? = Anna, die schule und der liebe gott : Tìm một nền giáo dục ưu việt/ Richard David Precht ; Người dịch: Võ Kim Nga. - Hà Nội : Tri thức; Công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 393tr. ; 21cm

Phân tích cặn kẽ hiện trạng giáo dục Đức, tìm lối thoát cho trẻ em ghét học, thầy cô dạy chán và chán dạy, chuyện dạy thêm học thêm nhiều hệ luỵ, vấn đề đào tạo con người văn hoá hay con người phục vụ nền kinh tế... từ đó đòi hỏi phải có cách mạng giáo dục, xây dựng nhà trường ưu việt, nơi trẻ em thích đi học, hạnh phúc khi đi học...

Số ĐKCBM.108978, M.108979, VV.073979