gamegameKẻ làm thay đổi cuộc chơi = The game-changer : "Văn hoá cách tân và sự hồi sinh ngoạn mục của tập đoàn P&G" / A. G. Lafley, Ram Charan ; Người dịch: Trần Trọng Hải Minh. - Hà Nội : Công thương : Công ty Sách Alpha, 2017. - 503tr. : bảng ; 21cm

Trình bày những kết quả từ kinh nghiệm của A. G. Lafley trong quá trình lãnh đạo, quản lí kinh doanh đưa Procter & Gamble lên một tầm cao mới để tăng trưởng có hệ thống; từ cuộc vật lộn của Ram Charan trong hơn một thập kỷ qua để tạo ra sự cách tân, sự hồi sinh ngoạn mục của tập đoàn P&G qua 3 bước: vẽ bức tranh lớn; khiến sự cách tân xảy ra; văn hoá cách tân

Số ĐKCBVV.075495, M.113619, M.113618