cachtancachtan
Cách tân nghệ thuật văn học phương tây
Tác giả : Phùng Văn Tửu
Thông số : Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2017. - 654tr. : ảnh ; 21cm
Cuốn sách đề cập đến những cuộc trò chuyện về "Đứa con hoang" của Denis Diderot, tiểu thuyết "sinh lý học hôn nhân" của Honoré de Balzac,...tập trung khai thác những trăn trở khám phá thử nghiệm đổi mới nghệ thuật của các nhà văn,...
Kí hiệu kho : M.112577, VV.075158, M.112576