nhayviecnhayviecNhảy việc hay thay đổi chính mình = Do over / Jon Acuff ; Người dịch: Thảo Nguyên, Kim Ngân. - Hà Nội : Lao động - Xã hội; Công ty Cổ phần Sách Alpha, 2017. - 385tr. ; 21cm

Tác giả đưa ra bốn yếu tố: Mối quan hệ, kỹ năng, phẩm chất và nhiệt huyết; qua đó giúp bạn thoát khỏi những bế tắc trong công việc và bắt đầu ngày thứ Hai mỗi tuần với niềm hứng khởi tuyệt vời

Số ĐKCBM.113258, M.113257, VV.075393