sinhhocsinhhocTư duy sáng tạo bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông chuyên đề sinh học : Dành cho học sinh 10, 11, 12 và giáo viên... / Phạm Thị Tâm. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
T.1. - 2017. - 469tr. : hình vẽ, bản

Số ĐKCBVL.015606, M.114280, M.114281