ketoandnketoandnKế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ / Hà Thị Thuý Vân, Vũ Thị Kim Anh, Đàm Bích Hà. - Hà Nội : Tài chính, 2017. - 399tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm

Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Giới thiệu về kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, khách sạn, du lịch, nhà hàng và các dịch vụ khác. Tìm hiểu về kế toán lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và báo cáo tài chính trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

Số ĐKCBVL.015302, M.113284, M.113285