SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO TP ĐÀNẴNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           QUY ĐỊNH

Về các khoản thu, phạt sách hư hỏng, mất sách

tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng

 

STT                                      NỘI DUNG SỐ TIỀN (Đồng)
I PHẠT SÁCH TRỄ  
  Trễ từ 03 ngày trở xuống Nhắc nhở, không phạt
  Trễ 04 ngày 1000/thẻ
  Trễ 05 ngày trở đi 1000/thẻ+500đ/ngày/thẻ
  Trường hợp trễ sách ngoài ý muốn Được xét miễn giảm
II ĐỀN MẤT SÁCH: ngoài nộp thêm tiền xử lý nghiệp vụ(15.000đ /sách đối với sách phòng mượn và 10.000đ /sách đối với sách phòng thiếu nhi):  
  Bạn đọc làm mất sách, tài liệu, phải mua đền bằng đúng tên sách, đúng tác giả, đúng năm xuất bản (hoặc lần xuất bản gần nhất)  
  Làm sách, tài liệu bị rách nát, bôi bẩn hoăc mất trang (không sử dụng được nữa) người mượn phải đền bù như trường hợp mất sách,tài liệu.  
  Tài liệu xuất bản từ năm 2000 đến nay Gấp 02 lần giá bìa
  Tài liệu xuất bản trước năm 2000 hoặc tài liệu không có giá bìa Đền theo số trang
  SáchViệt : Khổ 13-19 cm 500đ/trang
  SáchViêt :Khổ 20-28 cm 800đ/trang
  Sách Ngoại :Khổ 13-19cm 1.000 đ/trang
  Sách Ngoại :Khổ 20-28 cm 1.200đ/trang
  Sách ngoại văn có giá tiền bằng tiền đô la thì quy đổi sang tiền Việt Nam đồng Gấp 1,5 giá bìa
III LÀM HƯ HỎNG TÀI LIỆU (Ngoài tiền xử lý nghiệp vụ 15.000/ sách đối với phòng mượn và 10.000đ /sách đối với sách phòng thiếu nhi):  
1 Bạn đọc làm tài liệu bị rách nát, bôi bẩn hoặc mất trên 5 trang (không sử dụng được nữa) thì phải đền như trường hợp mất sách  
2 Làm bẩn (bị ố, vết mực ) Hoặc làm rách dưới 04 trang Đền 10% giá bìa
3 Làm hỏng, rách bìa, bung tay sách  
* SáchViệt:  
- Bìa Mềm: Khổ 13-19cm 15.000/cuốn
- Bìa Mềm: Khổ 20-28cm 20.000/cuốn
- Bìa cứng: Khổ 13-19cm 20.000/cuốn
- Bìa Cứng: Khổ 20-28cm 30.000/cuốn
* SáchNgoại :  
- Bìa Mềm; Khổ 13-19 20.000/cuốn
- Bìa Mềm: Khổ 20-25 25.000/cuốn
- Bìa Cứng: Khổ 13-19 30.000/cuốn
- Bìa Cứng : Khổ 20-25 40.000/cuốn
4 Làm hỏng hoặc mất CD ROM Đền như mất tài liệu
IV SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ TẠI THƯ VIỆN  
1 Nếu làm hỏng, mất thiết bị của Thư viện, người vi phạm phải đền tiền giá trị của thiết bị đó theo giá thị trường hiện tại và kèm theo kinh phí lắp đặt.  

2

Trường hợp có hành vi cố ý vi phạm trong lĩnh vực Thư viện thì mức phạt căn cứ theo điều 59 chương II Nghị định 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt độngVăn hóa –Thông tin.  

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG