leonardleonardTư duy như Leonardo da Vinci = How to think like Leonardo da Vinci : Bảy nguyên tắc để trở thành thiên tài / Michael J. Gelb ; Người dịch: Vũ Phương Hoa, Bùi Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Lan Phương ; Hiệu đính: Đỗ Huy Bình. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2014. - 319tr. : hình ảnh ; 21cm

Thông qua việc phân tích các tác phẩm nghệ thuật, những bản vẽ sáng chế của thiên tài lớn nhất mọi thời đại, tác giả giới thiệu 7 nguyên tắc Da Vinci, những yếu tố cốt lõi và nền tảng của khả năng sáng tạo vô hạn đã giúp cho Leonardo trở thành họa sĩ đại tài

Số ĐKCBM.102156, VV.071301