cuocchoikhoinghiepcuocchoikhoinghiepCuộc chơi khởi nghiệp. - Hà Nội : Công thương : Công ty Sách Alpha, 2017. - 3 Tập ; 21cm. - (Tủ sách khởi nghiệp)
T.3 : Ngững mẹo mực hấp dẫn để bắt tay thành công với các nhà đầu tư mạo hiểm = The startup game. - 2017. - 409tr.. - Phụ lục: tr. 393 - 40

Gồm những câu chuyện có thực về sự khởi nghiệp của chính gia đình tác giả và sự thay đổi của ngành đầu tư mạo hiểm trong vòng gần một thế kỷ đồng thời đưa ra những lời khuyên sâu sắc, những điều mà những doanh nhân khởi nghiệp thật sự quan tâm và trăn trở chính là: "Con người và sản phẩm của mô hình kinh doanh"

Số ĐKCBVV.075144, M.112549, M.112550