heavenheavenNói chuyện với thiên đường = Talking to heaven : Những câu chuyện viễn tưởng về thế giới tâm linh/ James Van Praagh ; Người dịch: Mạnh Tuấn. - Hà Nội : Văn hoá - Thông tin, 2009. - 280tr. ; 21cm

Gồm những câu chuyện về thế giới tâm linh như: nhà tâm linh, tài năng trời cho, những người giúp đỡ tâm linh, những chuyển đổi bi kịch, những tai nạn thảm khốc, AIDS, tự sát, những cuộc đoàn tụ cảm động, vượt qua nỗi đau, liên hệ và thiền định

Số ĐKCBM.090426, M.090427, VV.066995