hoanhaohoanhaoLời từ chối hoàn hảo = The power of a positive no : How to say no and still to yes : Cách nói không mà vẫn có được sự đồng thuận / William Ury ; Dịch: Nguyễn Thoa,...[và những người khác]. - Hà Nội : Lao động : Công ty Sách Alpha, 2017. - 306tr. : hình vẽ ; 21cm

Giới thiệu những bí quyết, nghệ thuật để chúng ta đưa ra lời từ chối tích cực trong cuộc sống nhưng không ảnh hưởng các mối quan hệ xung quanh. Hướng dẫn cách từ chối mà vẫn có được sự đồng thuận của mọi người

Số ĐKCBM.114399, M.114400, VV.076150