famousfamous
Chút sự thật của người nổi tiếng
Tác giảDương Thúy
Cuốn sách giới thiệu các bài phỏng vấn về các nhân vật nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ: Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm, Thanh Bạch....
Thông số : Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 204tr. ; 21cm
Kí hiệu kho : M.084369, M.084370, VV.064798