100ccls100ccls
100 câu chuyện lịch sử thú vị nhất chưa từng kể
Tác giả : Rick Beyer
Dịch giả: Trịnh Thanh Thuỷ
Cuốn sách giới thiệu những câu chuyện lịch sử về chiến tranh, sự kiện chính trị, những phát minh khoa học vĩ đại, công trình kiến trúc, thể thao... trên thế giới
Thông số : Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2011. - 217tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19cm
Kí hiệu kho : M.088434, M.088435, VV.066218