huydonghuydongHuy động vốn: Khó mà dễ! = Art of startup fundraising: pitching investors, negotiating the deal, and everything else entrepreneurs need to know : Cách thuyết phục "đánh gục" nhà đầu tư! / Alejandro Cremades ; Người dịch: Trần Thị Bích Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sách Sài Gòn; Hà Nội : Thế giới, 2018. - 266tr. ; 22cm. - (Tủ sách Khởi nghiệp)

Trình bày kiến thức, kinh nghiệm thực tế về huy động vốn trong khởi nghiệp qua 11 chương: Khởi đầu từ Onevest, huy động vốn cho công ty khởi nghiệp của bạn, giúp bản thân thành công, thiết kế một bài thuyết trình sao cho thu hút, rà soát đặc biệt, phân loại nguồn vốn...

Số ĐKCBM.115006, M.115007, VV.076374