khaosatkhaosatChuyên đề khảo sát hàm số - Tự luận và trắc nghiệm : Luyện thi THPT / Bùi Ngọc Anh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia; Tp. Hồ Chí Minh : Nhà sách Hồng Ân, 2017. - 2 tập : hình vẽ ; 24cm
Quyển hạ. - 2017. - 472tr. : hình vẽ

Số ĐKCBM.108835, M.108834, VL.014407