luckluck
2 ½ Bạn Tốt ; Dịch giả: Lam Nguyệt
Không phải thiếu may mắn chỉ là chưa cố gắng là cuốn sách hướng dẫn bạn vận dụng tốt tài năng, sở trường của bản thân để tìm cơ hội, khi cơ hội đến hãy nắm giữ thì người thành công tiếp theo có thể chính là bạn
Thông số : Hà Nội : Thanh niên, 2017. - 167tr. ; 23cm
Kí hiệu khoM.113331, M.113332, VL.015332