phuchoiphuchoiNhững phương thức phục hồi sức khoẻ theo tự nhiên / Nishi Katsuzo ; Người dịch: Trương Thị Thảo. - Tái bản lần 4. - Hà Nội : Công ty Sách Thái Hà; Lao động, 2018. - 275tr. ; 21cm

Giới thiệu một số phương pháp chữa bệnh và phục hồi sức khoẻ theo tự nhiên như: Động lực của tuổi trẻ và sức khoẻ, tâm trạng khoẻ mạnh được phục hồi, những rung động chữa lành bệnh nằm trên lòng bàn tay, những cảm xúc được chữa lành, chữa bệnh bằng năng lượng tư duy

Số ĐKCBM.115889, M.115890, VV.076662