thandothandoGiấy không gói được than cháy dở / Việt Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 296tr. ; 20cm
Tập hợp các bài viết về điện ảnh, bình luận về những đạo diễn bậc thầy, những bộ phim xuất sắc từ năm 1988 đến năm 2017 của điện ảnh trong nước và quốc tế
Số ĐKCBM.115756, M.115757, VV.076617