hamhochamhocKhơi dậy lòng ham học cho con : Những hướng dẫn thiết thực giúp con bạn gặt hái thành công ở trường học/ Deborah Stipek, Kathy Seal ; Người dịch: Nhữ Ngọc. - Hà Nội : Văn hoá Thông tin, 2012. - 358tr. ; 21cm

Cung cấp những chiến lược hiệu quả nhằm tạo ra các môi trường nuôi dưỡng lòng ham học và sự phát triển toàn diện ở trẻ. Bên cạnh đó, các tác giả còn chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của những mối quan tâm và hỗ trợ cho cuộc sống của trẻ.

Số ĐKCBM.091340, M.091341, VV.067368