italyitalyItaly, đi rồi sẽ đến : Cẩm nang du học Italy / Fanara Lê. - Hà Nội : Lao Động : Công ty Sách Alpha, 2017. - 260tr. : ảnh ; 21cm

Giới thiệu câu chuyện rất thật của tác giả Fanara Lê về những kinh nghiệm học tập khi mới bắt đầu vào đại học, học tốt ngoại ngữ, kiếm việc làm thêm... Đặc biệt câu chuyện về quá trình xin học bổng, làm visa đi Italy, học tập và định cư sẽ là những chia sẻ rất quý đối với những bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời

Số ĐKCBVV.076340, M.114935, M.114934