datmydatmyDu học trên đất Mỹ / Vương Quyên ; Người dịch: Mạnh Linh. - Hà Nội : Lao động : Công ty Sách Alpha, 2015. - 375tr. ; 21cm. - (Tủ sách Học ngoại ngữ và du học)

Chia sẻ kinh nghiệm về hành trình hoà nhập từ ngôn ngữ, văn hoá đến phong cách học và sống của tác giả khi nhận được học bổng đi du học từ Trung Quốc đến Mỹ

Số ĐKCBM.102820, M.102821, VV.071422