giatrisonggiatrisongNhững giá trị sống cho tuổi trẻ = Living values activities for young adults/ Diane Tillman ; Biên dịch: Đỗ Ngọc Khanh,...[và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt; Tổng hợp, 2015. - 423tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Living Values education)
Giới thiệu những kinh nghiệm dành cho giáo dục viên về 12 giá trị căn bản: Hoà bình, tôn trọng, yêu thương, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, hợp tác... đó là những kĩ năng cần thiết để sống tích cực trong một xã hội đa dạng và nhiều thay đổi ngày nay
Số ĐKCBM.109479, M.109480, VL.014500