ngayngayNgày qua bóng ngày / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 410tr. ; 24cm

Những trang nhật kí của tác giả Lê Minh Quốc về nhiều lĩnh vực như: Hồi ức thú vị về Sài Gòn, tuổi thơ, thời đi học, tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, về văn chương đến văn hóa vùng miền...

Số ĐKCBM.116166, VL.015967, DNG.003664